| Home | Contact |
Mentalmente

Contractvrije zorgverlener

Ik ben een contractvrij werkend zorgverlener. Dat betekent dat ik om beroepsinhoudelijke en ethische overwegingen geen contracten teken met zorgverzekeraars. Aan het einde van de behandeling of na een jaar zal ik de factuur (conform standaard wettelijk tarief) aan u sturen ter betaling aan mij. U kunt uw factuur zelf declareren bij uw verzekeraar.

Welke zorgverzekering?

Voor volledige vergoeding is het van belang dat u een zorgverzekering kiest, die u echte vrijeartsenkeuze en volledige vergoeding biedt. De verzekeraars die een pure restitutieverzekering bieden, zijn ONVZ, PNO-zorg  & VVAA. DSW biedt een mengvorm tussen natura- en een restitutieverzekering.  De Consumentenbond geeft goede informatie over verzekeringen en uit hun evaluatie blijkt dat verzekerden het meest tevreden zijn over de hierboven genoemde kleine verzekeraars. Hieronder vindt u informatie van de Consumentenbond.

Restitutieverzekering

Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid. Gaat u naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan moet u vaak de rekening voorschieten. Deze kunt u later bij uw zorgverzekeraar declareren. Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen.

Naturaverzekering

Bij een naturapolis kunt u meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met vergoedingspercentages voor contractvrije zorg en moet u een deel van de rekening zelf betalen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en zorgverzekering die u heeft, is dat ongeveer 20% tot 35% van de factuur.

Verschil tussen restitutie- en naturapolis

Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat u met een restitutiepolis zelf uw arts en andere zorgverleners mag kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die u ontvangt.

Gaat u met een naturapolis naar een contractvrije zorgverlener, dan betaalt u een gedeelte van de rekening zelf. Een restitutieverzekering is vaak wel wat duurder dan een naturaverzekering.

Vergoeding contractvrije zorg

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt u bij een restitutiepolis de kosten van (contractvrije) zorg volledig vergoed, tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is (hoger dan wettelijk NZA-tarief). De omschrijving door verschillende verzekeraars van wat de restitutiepolis inhoudt loopt echter erg uiteen.

Zo krijgt u bij sommige restitutiepolissen maximaal 100% van het in Nederland marktconforme tarief en bij andere restitutiepolissen 100% van het wettelijk maximumtarief. Kijk dus in de polisvoorwaarden goed welke voorwaarden uw zorgverzekeraar hanteert. Uw zorgverzekeraar is verplicht u schriftelijk te laten weten welk percentage men hanteert, zodat u weet waarvoor u kiest.

Overzicht vergoeding contractvrije GGZ

Via dit overzicht van de contractvrije psycholoog kunt u makkelijk zien welke verzekering welke vergoeding biedt voor specialistische GGZ. Gaat u goed na of de 100% vergoeding van de zorgverzekeraars het NZA-tarief of een eigen marktconforme tarief behelst. Voor volledige vergoeding van de factuur heeft u een verzekering nodig die 100% NZA-tarief vergoedt.

 

 

Linkedin