| Home | Contact |
Mentalmente

Contractvrije zorgverlener

Ik ben een contractvrij werkend psychiater. Dat betekent dat ik om beroepsinhoudelijke en ethische overwegingen geen contracten teken met zorgverzekeraars. Verzekeraars gaan dikwijls op de stoel van de behandelaar zitten, zetten het beroepsgeheim en de privacy van de patient veelvuldig onder druk & zorgen voor veel extra administratieve lasten. Omdat ik de tijd graag aan u besteed & mij wil houden aan beroepsnormen en met plezier mijn werk wil doen, werk ik contractvrij.  Aan het einde van de behandeling of na een jaar zal ik de factuur (conform standaard wettelijk DBC-tarief) aan u sturen ter betaling aan mij. U kunt uw factuur zelf declareren bij uw verzekeraar.

Welke zorgverzekering?

Voor volledige vergoeding is het aan te raden dat u een zorgverzekering kiest, die u echte vrijeartsenkeuze en volledige vergoeding biedt. De verzekeraars die een pure restitutieverzekering bieden, zijn ONVZ, PNO-zorg  & VVAA. DSW biedt een mengvorm tussen natura- en een restitutieverzekering.  De Consumentenbond geeft goede informatie over verzekeringen en uit hun evaluatie blijkt dat verzekerden het meest tevreden zijn over de hierboven genoemde kleine verzekeraars. Hieronder vindt u informatie van de Consumentenbond.

Restitutieverzekering

Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid. Gaat u naar een zorgverlener die contractvrij werkt, dan moet u vaak de rekening voorschieten. Deze kunt u later bij uw zorgverzekeraar declareren. Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen.

Naturaverzekering

Bij een naturapolis kunt u meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met vergoedingspercentages voor contractvrije zorg en moet u een deel van de rekening zelf betalen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en zorgverzekering die u heeft, is dat ongeveer 20% tot 35% van de factuur. Dat kan bij een jaar behandeling dus behoorlijk in de papieren lopen.

Verschil tussen restitutie- en naturapolis

Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat u met een restitutiepolis zelf uw arts en andere zorgverleners mag kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die u ontvangt.

Gaat u met een naturapolis naar een contractvrije zorgverlener, dan betaalt u een gedeelte van de rekening zelf. Een restitutieverzekering is vaak iets duurder dan een naturaverzekering.

Vergoeding contractvrije zorg

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt u bij een restitutiepolis in principe de kosten van (contractvrije) zorg volledig vergoed, tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is (hoger dan wettelijk NZA-tarief). De omschrijving door verschillende verzekeraars van wat de restitutiepolis inhoudt loopt echter erg uiteen. Bij sommige verzekeraars wordt tevoren ook toestemming gevraagd vooraleer u aan uw behandeling kunt beginnen.  Leest u vooral uw polis erg goed voordat u begint aan uw behandeling. 

Zo krijgt u bij sommige restitutiepolissen maximaal 100% van het in Nederland marktconforme tarief en bij andere restitutiepolissen 100% van het wettelijk maximumtarief. Kijk dus in de polisvoorwaarden goed welke voorwaarden uw zorgverzekeraar hanteert. Uw zorgverzekeraar is verplicht u schriftelijk te laten weten welk percentage men hanteert, zodat u weet waarvoor u kiest.

Overzicht vergoeding contractvrije GGZ

Via dit overzicht van de contractvrije psycholoog kunt u makkelijk zien welke verzekering welke vergoeding biedt voor specialistische GGZ. Gaat u goed na of de 100% vergoeding van de zorgverzekeraars het NZA-tarief of een eigen marktconforme tarief behelst. Voor volledige vergoeding van de factuur heeft u een verzekering nodig die 100% NZA-tarief vergoedt. Belt u vooral uw verzekeraar om te horen hoe het in uw geval er uit ziet. Steeds vaker stellen zorgverzekeraars tevoren eisen, zoals toestemming. Het behoort bij uw eigen verantwoordelijkheid uw polis door te nemen en bij uw verzekering uw situatie na te vragen. 

Nog vragen?

Het is behoorlijk ingewikkelde materie. Als u nog vragen heeft, schroom niet het aan mij te vragen. Ik zal u proberen zo goed mogelijk te informeren of te verwijzen naar een bron waar u meer te weten kunt komen.

 

 

 

 

Linkedin