| Home | Contact |
Mentalmente

Uw privacy

Er is mij veel aan gelegen om uw privacy als patient te waarborgen. Daarom zal er geen informatie over u de praktijk uit gaan, zonder dat u daarvan weet, zelf om hebt gevraagd  en uw toestemming voor hebt gegeven. De laatste jaren staat de privacy van patienten fors onder druk doordat overheid en verzekeraars behandelgegevens opvragen. In mijn praktijk geldt dat er geen informatie over u naar buiten gaat, zonder dat u mij daar een verzoek toe hebt gedaan en akkoord hebt gegeven.

Naar mijn overtuiging is een veilige behandelsetting, met zorgvuldige bescherming van uw privacy en mijn beroepsgeheim, nodig om tot een goed behandelresultaat te komen.

 

Privacyverklaring

Aan het begin van de behandeling zal ik u de mogelijkheid geven een privacyverklaring te tekenen. Hiermee kunt u aangeven of u al dan niet wenst dat uw diagnose bekend wordt bij de verzekeraar via de factuur. Vraagt u vooral ook zelf actief bij mij naar deze verklaring als het nog niet ter sprake is gekomen. U kunt de ingevulde privacyverklaring naar uw verzekeraar sturen en vragen die op te nemen in uw dossier.

 

Linkedin