| Home | Contact |
Mentalmente

DE PRAKTIJK

U kunt natuurlijk met mij overleggen of behandeling in deze praktijk geschikt is voor uw patient. Voordeel van een vrijgevestigde psychiatrie & psychotherapie-praktijk is dat uw patient niet van de ene naar de andere hulpverlener hoeft te gaan voor diagnostiek en behandeling. In deze praktijk heb ik mij toegelegd op behandeling van persoonlijkheidsproblematiek via psychoanalytische psychotherapie, TFP & MBT en zal daarom zien of die behandelmethode geschikt is voor uw patient. Dat hangt vooral af van de problematiek, de innerlijke stabiliteit, de innerlijke motivatie, de mogelijkheid een therapeutische relatie aan te gaan en de groeimogelijkheden van uw patient. De psychotherapie kan eventueel ondersteund worden door middel van medicatie.

In de intakeprocedure zal ik goed kijken wat er psychiatrisch gezien aan de hand is en welk vorm van behandeling daar het meest geschikt voor is. Ik zal naar u terug verwijzen of in overleg doorverwijzen als een andere vorm van psychotherapie, medicamenteuze behandeling of instelling geschikter is.

Klachten van patiënten, die geschikt zijn voor doorverwijzing:

  • angstklachten
  • stemmingsklachten
  • persoonlijkheidsproblemen

Klachten van patiënten, niet geschikt voor doorverwijzing:

  • psychotische symptomen/schizofrenie
  • ernstige agressiviteit
  • zeer instabiele manisch-depressieve klachten

Dit type klachten is niet geschikt voor behandeling in mijn praktijk, omdat ik geen 24-uurs zorg, klinische en spoedzorg kan bieden. Verwijzing naar een GGZ-instelling in Amsterdam is dan passender.

Waarneming, spoed en klinische opname

De praktijk maakt deel uit van het Ruysdaelcollectief, een samenwerkingsverband van psychiaters & psychotherapeuten. De waarneming is onderling gewaarborgd.

Voor spoedconsulten buiten kantoortijden worden de patiënten allereerst naar de dienstdoende huisartsenpost verwezen. Zo nodig kan de dienstdoende huisarts een consult aanvragen bij de Spoedeisende Psychiatrie. Mocht het nodig zijn dan kan voor patiënten een klinische opname geregeld worden in een van de klinieken van de GGZ-instellingen of ziekenhuizen in Amsterdam.

Linkedin