| Home | Contact |
Mentalmente

BEHANDELING

U kunt in deze praktijk terecht voor diagnostiek en behandeling van psychische  klachten. Voordat u mij benadert, overlegt u dan eerst uw siuatie met uw huisarts. Die kan dan samen met u uw klachten inventariseren, en onderzoeken of verwijzing nodig. Ik bied een psychiatrisch onderzoek, psychoanalytische psychotherapie en eventueel medicateuze behandeling.

U kunt bij mij behandeling zoeken voor:

  • stemmingsklachten (zoals somberheid en wisselende stemmingen)
  • angstklachten (zoals paniek, dwang, fobie)
  • onbegrepen pijnklachten
  • persoonlijkheidsproblemen

Als u zich bij mij aanmeldt met onderstaande klachten is het verstandiger u door te verwijzen naar een GGZ-instelling:

  • psychotische klachten (zoals bij schizofrenie)
  • manisch-depressieve klachten
  • ernstige agressiviteit
  • levensbedreigende suicidaliteit 

Voor dit type klachten is een uitgebreider behandelaanbod nodig, zoals ambulante zorg, 24-uurs-spoedzorg en klinische opnamefaciliteiten. De meeste GGZ-instellingen en ziekenhuizen in Amsterdam bieden deze zorg; in een zelfstandige praktijk kan dit tyep zorg niet geboden worden.

Waarneming en spoed

De praktijk is aangesloten bij de VVPAO (Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken). Waarneming wordt binnen deze vereniging gewaarborgd. In geval van spoed buiten kantoortijden kunt u terugvallen op de huisartsenpost. Zo nodig kan de huisarts   een consult bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

Linkedin