Expertises

Psychiatrische expertises

Ik verricht op verzoek van advocaten, medisch adviseurs en verzekeringsartsen expertises ten behoeve van UWV, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en letselschadeprocedures.

Sinds 2009 sta ik ingeschreven in het landelijk register NVMSR (De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage) voor medisch specialisten die expertises verrichten. De aanmelding ontvang ik graag, na overleg, van uw advocaat, verzekeringsarts of medisch adviseur.

Na ontvangst wordt u gebeld voor het maken van een afspraak.