Waarneming

Waarneming tijdens vakantie

Mijn praktijk bevindt zich in het Ruysdaelcollectief in Amsterdam-Zuid. Mijn collega Barend van de Kar, psychiater, neemt voor mij waar tijdens mijn afwezigheid. www.barendvandekar.nl/

Waarneming buiten kantoortijden

In de avond en nacht kunt u zich voor spoedsituaties het beste wenden tot de huisartsenposten in Amsterdam.  De huisarts kan in acute situaties buiten kantoortijden en in het weekend een consult aanvragen bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam:   www.spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl
T: 020-5235433
1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam