Informatie verwijzers

DE PRAKTIJK

U kunt natuurlijk met mij overleggen of behandeling in deze praktijk geschikt is voor uw patient. Voordeel van een vrijgevestigde psychiatrie & psychotherapie-praktijk is dat uw patient niet van de ene naar de andere hulpverlener hoeft te gaan voor diagnostiek en behandeling.

In deze praktijk heb ik mij toegelegd op behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en bijkomende psychiatrische angst- depressieve en verslavingsklachten. Als een patient gemotiveerd is om de blik naar binnen te richten, geen quick fix vraagt voor klachten en diens positie in relaties wil onderzoeken, is verwijzing voor inzichtgevende psychotherapie geschikt.

Er bestaan diverse aanvliegroutes voor inzichtgevende psychotherapie en de meest geschikte methode hangt af van de problematiek van de patient. De psychotherapie kan eventueel ondersteund worden door middel van medicatie waarbij niet langer dan nodig wordt voorgeschreven.

In de intakeprocedure zal ik goed kijken wat er psychiatrisch gezien aan de hand is en welk vorm van behandeling daar het meest geschikt voor is. Ik zal naar u terug verwijzen of in overleg doorverwijzen als een andere vorm van psychotherapie, medicamenteuze behandeling of behandeling bij een klinische instelling geschikter is.

Klachten van patiënten, die o.a. geschikt zijn voor doorverwijzing:

  • angstklachten
  • stemmingsklachten
  • persoonlijkheidsproblemen

Klachten van patiënten, niet geschikt voor doorverwijzing:

  • patienten die 24-uurs-zorg of een acute opname nodig hebben in een kliniek.

Waarneming, spoed en klinische opname

De praktijk maakt deel uit van het Ruysdaelcollectief, een samenwerkingsverband van psychiaters & psychotherapeuten. De waarneming is onderling gewaarborgd.

Voor spoedconsulten buiten kantoortijden kunnen patienten mij bellen op 06-49752960. Indien blijkt dat een spoedopname nodig is, zullen we contact zoeken met de Spoedeisende Psychiatrie.