Expertises

Psychiatrische expertises

Ik verricht op verzoek van advocaten, rechterlijke macht, medisch adviseurs en verzekeringsartsen expertises ten behoeve van UWV, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en letselschadeprocedures.

Sinds 2009 sta ik ingeschreven in het landelijk register NVMSR (De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage) voor medisch specialisten die bestuurs- en civielrechtelijke expertises verrichten.

Overleg

Graag overleg ik tevoren met u over uw vraag en de planning. Aub het dossier pas na beiderzijds akkoord aan mij toesturen.  U kunt voor overleg mailen naar c.groenendijk@mentalmente.nl of bellen op 06-49752960.

Kosten

Op aanvraag beschikbaar. Mailt u naar c.groenendijk@mentalmente.nl